Trawertyn

Traw­er­tyn jest stosowany w budown­ictwie jako mate­riał ozdobny. Wys­tępuje głównie w odmi­anie białej, często z domieszką koloru żółtego lub czer­won­awego. Wyko­rzysty­wany do budowy fasad budynków, posadzek i schodów.

Ofer­u­jemy naprawę wszys­t­kich powierzchni z trawertynu

Nasze usługi obejmują:

Zobacz także: Granit lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+