Lastryko

Las­tryko, las­triko – jest to mate­riał budowlany utwor­zony przez mieszan­inę wody, cementu port­landzkiego i gresu kamiennego.

Renowacja schodów

Ofer­u­jemy naprawę wszys­t­kich powierzchni z lastryko

Nasze usługi obejmują:

Las­trico ma zas­tosowanie w postaci posadzek i stopni schodowych. Po stward­nie­niu pod­daje się szli­fowa­niupolerowa­niu.

Las­tryko można go również stosować w formie płytek, podob­nie jak płytki ceram­iczne, lecz jego wadą jest to, że źle tłumi dźwięki i należy do podłóg chłodnych.

Zobacz także: Odnaw­ianie las­tryko lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+