Granit

Granit – skała pochodzenia nat­u­ral­nego, cechu­jąca się niezwykłą trwałoś­cią która sprawia, że jest to mate­riał powszech­nie wyko­rzysty­wany do tworzenia para­petów, blatów kuchen­nych, posadzek i innych powierzchni.

Jest skałą odporną na odbar­wienia, ścieranie i zarysowanie, dzi­ałanie środ­ków chemicznych.

Ofer­u­jemy naprawę wszys­t­kich powierzchni z granitu

Nasze usługi obejmują:

Polerowanie granitu

Zobacz także: Polerowanie gran­itu lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+