Rodzaje kamienia

Wykonu­jemy naprawy i renowacje, czyszcze­nie, polerowanie, krys­tal­iza­cję wszys­t­kich powierzchni kami­en­nych, w wyko­nanych w szczegól­ności z takich mate­ri­ałów jak:

Profil Facebook
Google+