Renowacja rzeźb kamiennych

Wykonu­jemy renowacje wszelkiego rodzaju powierzchni kamiennych:

Renowacja rzeźby

Renowacja rzeźby kami­en­nej to pra­cochłonne zaję­cie. W tym wypadku nie można użyć cięż­kich narzędzi, a cały pro­ces trzeba wykonać ręcznie. Rekom­pen­satą czasu poświę­conego na renowację kami­en­nej rzeźby jest efekt koń­cowy, który zwykle przy­wraca rzeźbę do stanu nowości, a zdarza się tak, że do stanu lep­szego niż nowy.

Profil Facebook
Google+