Demonstracja

Przed rozpoczę­ciem real­iza­cji możemy wykonać dar­mową próbę na małym frag­men­cie posadzki, aby sprawdzić jak kamień będzie wygładał po krystalizacji.

Demonstracja

Na zdję­ciu pomieszcze­nie jest posprzą­tane, to nie jest kurz, tylko zwykły szary kamień przed krys­tal­iza­cją. Frag­ment posadzki, w którym odbija się okno to miejsce próby, na którym doko­nano już polerowania.

Kon­takt

Zobacz też:

Galerie zdjęć

Profil Facebook
Google+