Odnawianie lastryko

Las­triko (znane również jako las­tryko, las­trico, taraso, ter­azzo) to beton utwor­zony przez mieszan­inę wody, cementu i gresu stosowany do wylewki posadzek, schodów oraz do pro­dukcji nagrobków.

Jest to sto­sunkowo stara tech­nolo­gia, dziś już mniej pop­u­larna. Ale mało kto wie, że stare naw­ierzch­nie z las­tryko (schody, posadzki, płyty) można przy­wró­cić do ich pier­wot­nego stanu!

Zobacz też:

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii Renowacja schodów z las­triko:

Profil Facebook
Google+