Renowacja schodów

Renowacja schodów kami­en­nych polega na delikat­nym zes­zli­fowa­niu wierzch­niej warstwy kamienia, odpowied­nie oczyszcze­nie powierzchni schodów oraz wyko­na­niu krys­tal­iza­cji, aby efekt nowości został utrwalony.

Renowacja schodów

W wypadku ubytków w schodach należy usunąć wierzch­nią warstwę, następ­nie zasz­pachlować ubytki. Po nałoże­niu szpachli i jej wyschnię­ciu, należy usunąć jej nad­miar i następ­nie wypolerować do uzyska­nia efektu kamienia naturalnego.

Odnaw­iamy schody z:

  • las­tryko (lastrico)
  • mar­muru
  • gran­itu
  • innych kamieni naturalnych

Zobacz także: Czyszcze­nie kamienia lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+