Naprawa i impregnacja posadzki

Impre­g­nacja

Celem zabez­pieczenia jest zasklepi­e­nie mikroszczelin, jakie tworzą się w powierzchni kami­en­nej, las­trykowej czy betonowej. W trak­cie zabez­pieczenia twor­zona jest warstwa zwana warstwą ochronną, która w zależności od oczeki­wań klienta ma za zadanie pogłębić barwę, poprawić połysk lub lekki antypoślizg.

Impre­g­nacja posadzki ma na celu zabez­piecze­nie przed wnikaniem nieczys­tości oraz ułatwić jej czyszcze­nie. Posadzka po renowacji wygląda jak nowo położona. Jej powierzch­nia jest odporna na wnikanie do wewnątrz różnych sub­stancji jak również brudu.

Wyrówny­wanie źle ułożonej posadzki

Impre­g­nacja posadzki

Zobacz także: krys­tal­iza­cja mar­muru lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+