Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Katowicach, Ochojec

6 lat temu
W Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach , Ochojec

Kom­plek­sowa renowacja posadzki z mar­muru o powierzchni 200m2. W Górnośląskim Ośrodku Kar­di­ologii w Katow­ice Ochojec.

Całość prac pole­gała na:

  • zdziera­niu i usuwa­niu polimerów nakładanych przez lata
  • usunię­ciu zarysowań
  • polerowa­niu posadzki
  • zabez­piecze­niu posadzki przez pro­ces krystalizacji
Profil Facebook
Google+