Kościół Ewangelicko-​Augsburski w Żorach

8 lat temu
czyszczenie kamienia 05

Renowacja posadzki w Koś­ciele Ewangelicko-​Augsburskim w Żorach obe­j­mowała 120 m2 stulet­niego piaskowca przykry­tego wykładz­iną od 30 lat.

Z powodu braku wyma­ganej zgody kon­ser­wa­tora na wymi­anę posadzki, trzeba było dokonać renowacji mimo tak dużych zniszczeń (prze­siąknię­cia) kamienia prak­ty­cznie nie nada­jącego się do obróbki.

W ramach renowacji kom­plek­sowo wykonaliśmy:

  • wymi­anę cokolików
  • przyk­le­je­nie bądź wymi­ana luźnych płytek
  • kitowanie ubytków
  • zes­zli­fowanie po kilka centymetrów,
  • polerowanie i zabez­piecze­nie krystalizacją.
Profil Facebook
Google+